Śpiewnik
tekst, piosenkaBÓG SIĘ RODZI

BÓG SIĘ RODZI


Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony!
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice Nieskończony.
Wzgardzony, okryty chwał±,
¦miertelny Król nad wiekami!
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

Cóż masz, niebo, nad ziemiany?
Bóg porzucił szczę¶cie Swoje,
Wszedł między lud ukochany,
Dziel±c z nim trudy i znoje.
Niemało cierpiał, niemało,
Że¶my byli winni sami,
A Słowo...

W nędznej szopie urodzony,
Żłób Mu za kolebkę dano!
Cóż jest czym był otoczony?
Bydło, pasterze i siano.
Ubodzy, was to spotkało
Witać Go przed bogaczami!
A Słowo...

Potem królowie widziani
Cisn± się między prostot±,
Nios±c dary Panu w dani:
Mirrę, kadzidło i złoto.
Bóstwo to razem zmieszało
Z wie¶niaczymi ofiarami.
A Słowo...

Podnie¶ rękę, Boże Dziecię,
Błogosław Ojczyznę mił±!
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę sw± sił±.
Dom nasz i majętno¶ć cał±,
I wszystkie wioski z miastami.
A Słowo...
Działy serwisu